عجیب ترین خدماتی که در هتل ها دیده شده است

[ad_1]

مجموعه: خبرهای جالب و عجیب
تعداد بازدید: 15

عجیب ترین خدماتی که در هتل ها دیده شده است

خدمات بعضی هتل ها از زمین تا آسمان با آنچه در تبلیغات یا روزنامه ها آورده می شود فرق دارد. اغلب آنها به شما اطلاعات کلی می دهند، برای مثال می گویند که هتل یک سالن ورزشی دارد اما درباره ی محتویات و کیفیت آن اطلاع رسانی نمی شود و بالأخره اینکه تفاوت بین آنچه هست و آنچه باید باشد، مراجعه کنندگان را حیرت زده می کند.

در این گزارش نمونه هایی از این اتفاقات را خواهید دید.

عجیب ترین خدماتی که در هتل ها ارائه شده است

 اتاق هتل برای غیر سیگاری ها که شامل یک زیر سیگاری با شعار «سیگار نکشید» است

عجیب ترین خدماتی که در هتل ها ارائه شده است

 در این هتل می توانید یا در اتاق را ببندید یا در حمام را، امکان بستن هر دو با هم وجود ندارد

 عجیب ترین خدماتی که در هتل ها ارائه شده است
 عجیب ترین خدماتی که در هتل ها ارائه شده است

   پرده های بدون پنجره در هتلی در کامبوج

عجیب ترین خدماتی که در هتل ها ارائه شده است

 هدیه ی یک هتل به یکی از اقامت کنندگان

 عجیب ترین خدماتی که در هتل ها ارائه شده است

جایی که برای نشستن طراحی شده اما امکان رفتن به آنجا وجود ندارد

عجیب ترین خدماتی که در هتل ها ارائه شده است

آینه ای در دستشویی یک هتل

عجیب ترین خدماتی که در هتل ها ارائه شده است
 عجیب ترین خدماتی که در هتل ها ارائه شده است
 عجیب ترین خدماتی که در هتل ها ارائه شده است

 عجیب ترین چیزی که می توان در دستشویی یک هتل دید، نیویورک

 عجیب ترین خدماتی که در هتل ها ارائه شده است

 هتلی که دو تابلوی یک شکل را به دیوار یک اتاق نصب کرده است

عجیب ترین خدماتی که در هتل ها ارائه شده است

 سالن سینمای یک هتل مجهز به تلویزیون

 عجیب ترین خدماتی که در هتل ها ارائه شده است

پله هایی که به دیوار منتهی می شوند

[ad_2]

لینک منبع